天梭公布山地自行车职业骑手基利安•布朗出任品牌好友

行业资讯

天梭公布山地自行车职业骑手基利安•布朗出任品牌好友

天梭公布山地自行车职业骑手基利安•布朗出任品牌好友

  • ballbet贝博足彩官网 - 登录网址
  • 最新资讯
  • 2022-05-02
天梭公布山地自行车职业骑手基利安•布朗出任品牌好友

瑞士知名手表品牌TISSOT天梭表欣然公布:法国山地自行车耐力赛 、自由骑赛职业骑手基利安•布朗(Kilian Bron)出任天梭品牌好友。基利安的活气面孔以及立异精力与天梭一脉相承 ,作为世界级的骑手,他曾经依附百万播放量的惊险山地骑行视频走红全世界 。

瑞士知名制表品牌TISSOT天梭表公布职业骑手基利安•布朗出任天梭品牌好友

为庆祝与天梭的互助,基利何在风光宜人而山势险要的瑞士摄制了其全新骑行视频。他用萍踪摸索着制表摇篮的壮阔六合 ,并以镜头诠释了天梭的瑞士基因以及经典传承。路过巍峨冰川、壮阔瀑布 ,基利安沿着宛若刀刃的山脊以及陡峭险要的斜坡一起奔驰 。马特洪峰、勃朗峰 、艾格峰 、僧侣峰以及奼女峰的景致一一擦过,天梭对于立异与运动精力的寻求,在这段雪山探险中淋漓尽现 。

瑞士知名制表品牌TISSOT天梭表公布职业骑手基利安•布朗出任天梭品牌好友

不管是在基利安翻山越岭时的仓促一瞥 ,照旧在他于山中小屋享用芝士暖锅时的舒服消闲,天梭腾智•无界系列手表从未缺席。这款户外触屏时计自上市起便成了自行车骑行等户外勾当的抱负朋友,依附进步前辈的太阳能芯片 ,它可以经由过程光伏效应实现永劫续航。手表还接纳了触屏以及电子表冠技能,配备万年历、倒计时、闹钟 、气候预告、高度计、指南针 、勾当跟踪器等实用功效以及德律风、电子邮件、短信通知等互联功效,指尖一触 ,便可摸索世界 。

品牌好友基利何在骑行视频中佩带天梭腾智•无界系列手表

天梭腾智•无界系列手表搭载了轻便奢美的47毫米钛金属表壳 、蓝宝石玻璃表镜以及陶瓷表圈,不仅轻松适配休闲运动与户外勾当,更可以或许依附时尚外不雅应答商务与社交场所。自1853年景立至今 ,天梭矢志不渝地依附精深时计鞭策现代制表业向前行进,正如基利安不停打破山地自行车耐力赛以及自由骑赛的纪录。

瑞士知名制表品牌TISSOT天梭表公布职业骑手基利安•布朗出任天梭品牌好友

作为将“运动“刻入基因的瑞士制表品牌,天梭与自行车运动有着逾60年的汗青渊源 ,并为诸多世界知名赛事提供精准计时办事 。品牌与国际自行车结合会(UCI ,Union cyclisteInternationale)成立互助伙伴瓜葛已经跨越25年,是其公路自行车、场内自行车、山地自行车以及小轮车世界锦标赛和世界杯自行车计时赛的官方指定计时器,同时照旧环法以及环西赛主理方ASO(Amaury Sport Organization)的互助伙伴。天梭还对峙与诸多知名瑞士山岳共攀新高。品牌与奼女峰铁路持久互助 ,于2012年在其海拔3454米处制作了天梭最高的专卖店 。2015年,具备代表意义的步行悬索桥“天梭表——峰顶索桥”(Peak Walk by Tissot)在冰川3000两座山岳之间完工。

如今,联袂基利安•布朗 ,天梭将进一步续写品牌与自行车运动的出色故事。

ballbet贝博足彩官网 - 登录网址
【读音】:

ruì shì zhī míng shǒu biǎo pǐn pái TISSOTtiān suō biǎo xīn rán gōng bù :fǎ guó shān dì zì háng chē nài lì sài 、zì yóu qí sài zhí yè qí shǒu jī lì ān •bù lǎng (Kilian Bron)chū rèn tiān suō pǐn pái hǎo yǒu 。jī lì ān de huó qì miàn kǒng yǐ jí lì yì jīng lì yǔ tiān suō yī mò xiàng chéng ,zuò wéi shì jiè jí de qí shǒu ,tā céng jīng yī fù bǎi wàn bō fàng liàng de jīng xiǎn shān dì qí háng shì pín zǒu hóng quán shì jiè 。

ruì shì zhī míng zhì biǎo pǐn pái TISSOTtiān suō biǎo gōng bù zhí yè qí shǒu jī lì ān •bù lǎng chū rèn tiān suō pǐn pái hǎo yǒu

wéi qìng zhù yǔ tiān suō de hù zhù ,jī lì hé zài fēng guāng yí rén ér shān shì xiǎn yào de ruì shì shè zhì le qí quán xīn qí háng shì pín 。tā yòng píng zōng mō suǒ zhe zhì biǎo yáo lán de zhuàng kuò liù hé ,bìng yǐ jìng tóu quán shì le tiān suō de ruì shì jī yīn yǐ jí jīng diǎn chuán chéng 。lù guò wēi é bīng chuān 、zhuàng kuò bào bù ,jī lì ān yán zhe wǎn ruò dāo rèn de shān jǐ yǐ jí dǒu qiào xiǎn yào de xié pō yī qǐ bēn chí 。mǎ tè hóng fēng 、bó lǎng fēng 、ài gé fēng 、sēng lǚ fēng yǐ jí chà nǚ fēng de jǐng zhì yī yī cā guò ,tiān suō duì yú lì yì yǔ yùn dòng jīng lì de xún qiú ,zài zhè duàn xuě shān tàn xiǎn zhōng lín lí jìn xiàn 。

ruì shì zhī míng zhì biǎo pǐn pái TISSOTtiān suō biǎo gōng bù zhí yè qí shǒu jī lì ān •bù lǎng chū rèn tiān suō pǐn pái hǎo yǒu

bú guǎn shì zài jī lì ān fān shān yuè lǐng shí de cāng cù yī piē ,zhào jiù zài tā yú shān zhōng xiǎo wū xiǎng yòng zhī shì nuǎn guō shí de shū fú xiāo xián ,tiān suō téng zhì •wú jiè xì liè shǒu biǎo cóng wèi quē xí 。zhè kuǎn hù wài chù píng shí jì zì shàng shì qǐ biàn chéng le zì háng chē qí háng děng hù wài gōu dāng de bào fù péng yǒu ,yī fù jìn bù qián bèi de tài yáng néng xīn piàn ,tā kě yǐ jīng yóu guò chéng guāng fú xiào yīng shí xiàn yǒng jié xù háng 。shǒu biǎo hái jiē nà le chù píng yǐ jí diàn zǐ biǎo guàn jì néng ,pèi bèi wàn nián lì 、dǎo jì shí 、nào zhōng 、qì hòu yù gào 、gāo dù jì 、zhǐ nán zhēn 、gōu dāng gēn zōng qì děng shí yòng gōng xiào yǐ jí dé lǜ fēng 、diàn zǐ yóu jiàn 、duǎn xìn tōng zhī děng hù lián gōng xiào ,zhǐ jiān yī chù ,biàn kě mō suǒ shì jiè 。

pǐn pái hǎo yǒu jī lì hé zài qí háng shì pín zhōng pèi dài tiān suō téng zhì •wú jiè xì liè shǒu biǎo

tiān suō téng zhì •wú jiè xì liè shǒu biǎo dā zǎi le qīng biàn shē měi de 47háo mǐ tài jīn shǔ biǎo ké 、lán bǎo shí bō lí biǎo jìng yǐ jí táo cí biǎo quān ,bú jǐn qīng sōng shì pèi xiū xián yùn dòng yǔ hù wài gōu dāng ,gèng kě yǐ huò xǔ yī fù shí shàng wài bú yǎ yīng dá shāng wù yǔ shè jiāo chǎng suǒ 。zì 1853nián jǐng lì zhì jīn ,tiān suō shǐ zhì bú yú dì yī fù jīng shēn shí jì biān cè xiàn dài zhì biǎo yè xiàng qián háng jìn ,zhèng rú jī lì ān bú tíng dǎ pò shān dì zì háng chē nài lì sài yǐ jí zì yóu qí sài de jì lù 。

ruì shì zhī míng zhì biǎo pǐn pái TISSOTtiān suō biǎo gōng bù zhí yè qí shǒu jī lì ān •bù lǎng chū rèn tiān suō pǐn pái hǎo yǒu

zuò wéi jiāng “yùn dòng “kè rù jī yīn de ruì shì zhì biǎo pǐn pái ,tiān suō yǔ zì háng chē yùn dòng yǒu zhe yú 60nián de hàn qīng yuān yuán ,bìng wéi zhū duō shì jiè zhī míng sài shì tí gòng jīng zhǔn jì shí bàn shì 。pǐn pái yǔ guó jì zì háng chē jié hé huì (UCI,Union cyclisteInternationale)chéng lì hù zhù huǒ bàn guā gě yǐ jīng kuà yuè 25nián ,shì qí gōng lù zì háng chē 、chǎng nèi zì háng chē 、shān dì zì háng chē yǐ jí xiǎo lún chē shì jiè jǐn biāo sài hé shì jiè bēi zì háng chē jì shí sài de guān fāng zhǐ dìng jì shí qì ,tóng shí zhào jiù huán fǎ yǐ jí huán xī sài zhǔ lǐ fāng ASO(Amaury Sport Organization)de hù zhù huǒ bàn 。tiān suō hái duì zhì yǔ zhū duō zhī míng ruì shì shān yuè gòng pān xīn gāo 。pǐn pái yǔ chà nǚ fēng tiě lù chí jiǔ hù zhù ,yú 2012nián zài qí hǎi bá 3454mǐ chù zhì zuò le tiān suō zuì gāo de zhuān mài diàn 。2015nián ,jù bèi dài biǎo yì yì de bù háng xuán suǒ qiáo “tiān suō biǎo ——fēng dǐng suǒ qiáo ”(Peak Walk by Tissot)zài bīng chuān 3000liǎng zuò shān yuè zhī jiān wán gōng 。

rú jīn ,lián mèi jī lì ān •bù lǎng ,tiān suō jiāng jìn yī bù xù xiě pǐn pái yǔ zì háng chē yùn dòng de chū sè gù shì 。

上一篇:ZENITH真力时推出两款星光熠熠的匠心杰作:DEFY系列ZERO-G零重力手表以及DEFY系列双陀飞轮手表透明蓝宝石水晶 下一篇:瑞士高级名表基金会年夜中华区别部建立

发表评论


友情链接: